017 428 528 * 017 395 528 * 062 84 75 671 info@point.rs

Umrežavanje računara i laptopova

Vršimo instalaciju i kabliranje računarske mreže

kao optimizaciju i zaštitu postojeće mreže.