017 428 528 * 017 395 528 * 062 84 75 671 info@point.rs

POINT Company je ovlašćeni zastupnik elektronske naplate putarine

ENPay sistema.

Kod nas možete otvoriti – registrovati nalog za NPay.

Ne morate više čekati u redu za plaćanje putarine.

Ne morate više dopunjavati TAG.

Plaćajte putarinu na najlakši mogući način, bez čekanja i keša.


Instalirajte ENPay.